Ang Alamat ng Daliri

Mapapansing nakahiwalay ang hinlalaki sa apat pang mga daliri natin. Noong unang panahon magkakasama...

Ang Kuwento ng Mga Daliri

"Bakit po," ang tanong ni Antonio sa kaniyang lolo, isang araw, "nakahiwalay sa apat pang ibang daliri...

Ang Alamat ng Luha

Naging usap-usapan si Luwalhati sa Baryo Asisto dahil sa madalas niyang pagpunta sa gitna ng dagat....

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan