About Us

“Mga Kwentong Bayan” is an online application where you can read famous Filipino stories.

Our goal is to collect all forgotten Pinoy stories like:

– Mga Balagtasan (Poetical Debate)
– Mga Awit (Songs)
– Mga Tula (Poems)
– Mga Dula (Plays)
– Mga Parabula (Parables)
– Mga Alamat (Legends)
– Mga Kuwentong-bayan (Folktales)
– Mga Epiko (Epics)
– Mga Mitolohiya (Mythologies)
– Mga Bugtong (Riddles)
– Mga Tugmang Tagalog (Tagalog Nursery Rhymes)
– Mga Pabula (Fables)
– Mga Salawikaing Filipino (Filipino Proverbs)
– And manymore.

Mga Kwentong Bayan features:

– Users can save favorites stories.
– Users can select a category.
– Users can listen to an audiobook story (Not all stories have an audiobook).
– Users can search stories.

We keep on updating the application to give more and advance feature that makes your reading fun and easy

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan