Ang Tatlong Biik

Ang Tatlong Biik" ay isang sikat na pabula sa Pilipinas na nagsasalaysay ng kuwento ng tatlong biik...

Ang Manok at ang Uwak

Noong araw, magkaibigang matalik ang manok at ang uwak. Madalas dumalaw ang uwak kay inahin at makipaglaro...

Ang Buwaya at ang Pabo

Noong unang panahon, may isang batang buwayang namumuhay sa pampang ng Ilog Pasig. Siya ay mabangis...

Ang Nawawalang Kuwentas

Noong unang panahon, may isang uwak na bumili ng magandang kuwintas mula sa isang mangangalakal. Ipinagmamayabang...

Ang Unggoy At Ang Buwaya

Isang araw, habang naghahanap ng pagkain ang matalinong unggoy sa tabi ng ilog, nakita niya ang puno...

Si Pagong at si Kuneho

Isang araw habang naglalakad si Kuneho ay nakasalubong niya si Pagong. Palibhasa makupad maglakad ang...

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan