Charlotte’s Web

In the heart of a peaceful farmyard, a heartwarming tale unfolded, weaving a web of friendship that...

The Cat in the Hat

"The Cat in the Hat" is a beloved children's book written by Dr. Seuss (Theodor Seuss Geisel) and first...

Ang Alamat ng Unggoy

Noong unag panahon, ang mag-inang Mara at Karim ay naninirahan sa isang nayon malapit sa gubat. Si Karim...

Ang Balyenang Naghangad

Ang balyena marahil ang pinakamalaking nilalang sa mundo. Ngunit ito’y naging dahilan upang magyabang...

Kung Ikaw ay Masaya

Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!Ha ha ha!Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!Ha ha ha!Kung ikaw ay masaya,Buhay...

Sampung mga Daliri

Sampung mga daliri, kamay at paa, Dalawang tainga, dalawang mata, Ilong na maganda. Maliliit...
1 2 3

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan