Kung Ikaw ay Masaya

Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
Ha ha ha!
Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
Ha ha ha!
Kung ikaw ay masaya,
Buhay mo ay sisigla.
Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
Ha ha ha!

Kung ikaw ay masaya, pumalakpak!
(Pumalakpak ng tatlong beses)
Kung ikaw ay masaya, pumalakpak!
(Pumalakpak ng tatlong beses)
Kung ikaw ay masaya,
Buhay mo ay sisigla.
Kung ikaw ay masaya, pumalakpak!
(Pumalakpak ng tatlong beses)

Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka!
(Pumadyak ng tatlong beses)
Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka!
(Pumadyak ng tatlong beses)
Kung ikaw ay masaya,
Buhay mo ay sisigla.
Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka!
(Pumadyak ng tatlong beses)

Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
Ha ha ha!
Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
Ha ha ha!
Kung ikaw ay masaya,
Buhay mo ay sisigla.
Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
Ha ha ha!

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan