Mga Kwentong Bayan

Ang Alamat ng Maragusan Falls

Noong unang panahon, may isang malakas at mapayapang lugar sa Maragusan, Davao de Oro. Dito naninirahan ang mga tribong Mansaka at Mandaya. Sa lugar na ito, mayroong isang magandang hardin na puno ng mga bulaklak at puno ng kahoy na nagbibigay ng lilim at kagandahan sa lugar. Sa gitna ng hardin ay may isang napakagandang talon na tinatawag na Maragusan Falls.

Ayon sa alamat, ang Maragusan Falls ay hindi lamang isang ordinaryong talon. Ito raw ay may taglay na kapangyarihan na makapagbibigay ng kabutihan at kapayapaan sa lugar. Sinasabing ang tubig na nagmumula sa talon ay may mabuting epekto sa kalikasan at kalusugan ng mga tao sa lugar.

May isang kuwento tungkol sa isang dalagang Mandaya na nangangailangan ng tulong mula sa mga espiritu ng kalikasan upang makapagpagaling ng kanyang ama. Siya ay nagtungo sa Maragusan Falls at nagdasal upang tulungan siya ng mga espiritu ng talon. Pagkatapos ng kanyang panalangin, nakita niya ang isang liwanag na pumapailanlang sa talon, at bigla na lamang lumabas ang isang diwata mula sa ilalim ng talon. Ang diwata ay nagbigay ng isang hiyas na may taglay na kapangyarihan upang makapagpagaling sa ama ng dalaga. Mula noon, ang talon ng Maragusan ay itinuturing na sagrado ng mga tribong Mansaka at Mandaya.

Ngayon, ang Maragusan Falls ay isa sa mga sikat na atraksiyon sa Davao de Oro. Ang lugar na ito ay patuloy na pinapangalagaan ng mga lokal upang mapanatiling malinis at maganda para sa mga turista at para sa mga susunod pang henerasyon. Ang kagandahan at kapangyarihan ng Maragusan Falls ay patuloy na nananatiling isa sa mga yaman ng Mindanao at ng buong bansa.

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan