Ang Alamat ng Ginto

Noong unang panahon, may isang kaharian na kung saan ang lahat ng mga tao ay mayaman. Ang kanilang mga...

Ang Alamat ng Kawayan

Noong unang panahon, may isang mag-asawang magsasaka na namumuhay sa isang maliit na nayon sa tabi ng...

Ang Alamat ng Mt. Apo

Noong unang panahon, sa isang malawak at luntiang kapatagan sa Mindanao, may isang magandang bundok...

Ang Alamat ng Sarimanok

Ang Sarimanok ay isa sa mga pinakaikonikong simbolo ng Mindanao at ito ay may kahalagahan sa kultura...

Ang Alamat ng Lake Sebu

Ang lawa ng Lake Sebu ay isang popular na destinasyon sa Timog Cotabato dahil sa kanyang kagandahan...

Ang Alamat ng Rafflesia

Si Rafflesia ay isang napakagandang diwata na pinupuri ng kanyang mga kababayan dahil sa kanyang kagandahan...

Ang Alamat ng Langka

Noong unang panahon, may mag-asawang matanda na naninirahan sa isang maliit na bahay sa kagubatan. Hindi...

Ang Alamat ng Bariw

Noong unang panahon, may mag-asawang naninirahan sa malayong lugar sa Pilipinas. Ang mag-asawang ito...

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan