Ang Alamat ng Bato

Noong unang panahon, may isang malawak na lupain na napapalibutan ng mga kabundukan at mga ilog. Sa...

Si Mariang Alimango

Si Mariang Alimango ay isang magandang dalaga na nakatira sa isang bayan sa tabi ng dagat. Ang kanyang...

Ang Alamat ng Palaka

Sa gitna ng kaharian ng Renaia, isang dalaga ang nakatira sa munting palasyo. Siya si Helena, nag-iisang...

Ang Alamat ng Tandang

Naging tanyag ang bathala dahil sa mga payo niyang nakalutas sa maraming sigalot dapat sana'y pinagmulan...

Ang Manok at ang Uwak

Noong araw, magkaibigang matalik ang manok at ang uwak. Madalas dumalaw ang uwak kay inahin at makipaglaro...

Ang Alamat ng Suso

Noong unang panahon, isinama ng isang babae ang kanyang anak sa taniman ng palay. gaganapin nila ang...
1 2 3 5

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan