Nang Magtampo ang Buwan

Naiinggit siya sa araw, dahil ito’y mas sikat at hinahangaan ng mga tao kaysa sa kanya. Samantalang...

Ang Regalo ng Liwanag

Noong unang panahon, sa isang malamig na bahagi ng mundo, may isang grupo ng mga taong naninirahan....

Ang Pinakamaliit na Bato

Ang guro at ang kanyang mga estudyante ay naglalakad sa isang bulubunduking lugar. Malayo pa ang kanilang...

Ang Pagmamahal sa Kapwa

Isang mataas na bundok ang tinangkang akyatin ng isang grupo ng kalalakihan. Ngunit sa proseso ng...

Ang Magkapatid

Minsan may magkapatid na naninirahan sa isang bayan. Ang isa ay mayaman. At ang isa naman ay mahirap...

Ang Ginintuang Aral

May isang mag-asawang may anak na batang lalaki. Kasamang naninirahan ng pamilyang ito ang ama ng Tatay....

Ang Alamat ng Pasko

Noong unang panahon ay walang Pasko. Wala pang naririnig na awit ukol sa Pasko. Sinuman ay hindi pa...

Parabula ng Sampung Dalaga

Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay maitutulad sa talinghagang ito. Mayroong sampung dalaga na lumabas...

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan