Ang Alamat ng Tarsier

Noong unang panahon, may isang tarsier na naninirahan sa kagubatan ng Bohol. Siya ay isang matalinong...

Ang Batik Ng Buwan

Mag-asawa ang araw at ng buwan. Marami silang mga anak na bituin. Gustung-gusto ng araw na makipaglaro...

Ang Diwata Ng Karagatan

Sa isang nayon, ang mga tao ay masaya at masaganang namumuhay. Mapagpala ang kalikasan sa kanila. Ang...

Ang Alamat Ng Basey

DAHIL SA IPINAKITANG KALUPITAN NG MGA TULISANG - DAGAT, ANGMGA NANINIRAHAN SA BALUD, SA pangunguna ng...

Ang Alamat ng Bohol

(Alamat ng mga Boholanos) Ang mga tao noon ay naninirahan sa kabila ng ulap. Isang araw, ang kaisa-isang...

Ang Alamat ng Butanding

Noong unang panahon, may isang higanteng binata, na nangangalang Tanding, ang namumuhay sa isang bayan...

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan