Ang Alamat ng Lake Sebu

Ang lawa ng Lake Sebu ay isang popular na destinasyon sa Timog Cotabato dahil sa kanyang kagandahan at kultural na kahalagahan. Ayon sa alamat ng mga T’boli, ang indigenous na tribong naninirahan sa lugar, ang lawang ito ay naging tahanan ng kanilang mga ninuno.

Sa alamat, sinasabing may dalawang magkapatid na pinuno ng tribong T’boli na sina Be’mben dan G’del at D’wata. Nang si D’wata ay namatay, nagalit si Be’mben dan G’del at nagpasyang maghanap ng bagong tahanan para sa kanilang tribu. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang isang malaking lawa na tinatawag na Lake Sebu. Hinangaan nila ang kanyang kagandahan at nagpasya silang manirahan dito.

Nang magtagal, nakatuklas ang mga T’boli ng isang hindi pangkaraniwang puno na nagbibigay ng magandang mga bunga at nagbigay ng kakaibang liwanag sa paligid ng lawa. Ito ay ang punong Lemuway, ang tinatawag na “sacred tree” ng tribong T’boli. Ayon sa kanilang paniniwala, ang Lemuway ay pinapangalagaan ng isang espiritu na tinatawag nilang Fiuwe.

Dahil sa kahalagahan ng punong ito, ipinag-utos ni Be’mben dan G’del na ito ay bawal putulin o alisan ng bunga. Ipinagkatiwala nila ang pangangalaga ng punong ito sa kanilang mga kabataan at mga susunod na henerasyon. Hanggang sa kasalukuyan, ang mga T’boli ay patuloy na nagpapahalaga sa kahalagahan ng punong Lemuway at ng lawa ng Lake Sebu, na may mahalagang papel sa kanilang kultura at tradisyon.

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan