Ang Alamat ng Bakal

Noong unang panahon, may isang mabangis na dragon na naghahari sa isang malaking kaharian. Dahil sa kanyang lakas at kapangyarihan, walang sinumang makapagtangka na labanan siya. Hanggang sa dumating si Samson, isang matapang na mandirigma na handang lumaban para sa kanyang bayan.

Nang makatanggap ng balita tungkol sa haring dragon, nagdesisyon si Samson na tumungo sa kaharian ng dragon upang ipagtanggol ang kanyang bayan. Maraming mga mandirigma ang nagtangka na sumunod sa kanya, ngunit wala ang kanilang lakas at tapang ay hindi sapat upang labanan ang dragon.

Naglakbay si Samson sa maraming araw at gabi, at sa huli ay natagpuan niya ang kaharian ng dragon. Lumaban sila nang matapang, ngunit sa huli ay nakita ni Samson na ang dragon ay mayroong isang kahinaan. Ang kahinaan ay ang kanyang bibig. Ang bibig ng dragon ay hindi kasinglakas ng kanyang mga buntot at mga paa. Pagkatapos ng mahabang labanan, natuklasan ni Samson ang paraan upang malupig ang dragon. Binuksan niya ang bibig ng dragon at doon ay isinabog ang isang maliit na piraso ng bakal.

Hindi nagtagal, ang bakal ay nagdulot ng matinding sakit sa dragon. Pinanatili ni Samson ang pagpapakain ng bakal sa dragon, hanggang sa namatay ito. Pagkatapos ng laban, bumalik si Samson sa kanyang bayan at ipinakita ang kanyang tagumpay. Ang mga tao ay nagpapasalamat sa kanya at itinuring siya bilang bayani.

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan