Mga Kwentong Bayan

Ang Alamat ng Tanso

Noong unang panahon, may isang kaharian na kung saan ang mga tao ay nabubuhay sa payapang pamumuhay. Ang mga ito ay nakatira sa mga kapatagan at paligid ng mga bundok. Ang mga tao sa kaharian ay may mga yaman ng kalikasan, tulad ng mga punong-kahoy, mga halaman, at mga ilog. Ngunit, mayroon din silang isang malaking minahan ng tanso na siyang nagbibigay ng yaman sa kanilang kaharian.

Maraming tao ang gumagawa ng mga kalakal mula sa tanso at nagtutustos ng mga pangangailangan ng kanilang komunidad. Dahil sa kanilang yaman, ang kaharian ay napakaunlad at nagkaroon ng maraming magandang bagay sa kanilang buhay.

Ngunit, isang araw, dumating ang isang lalaki sa kanilang kaharian na nangangalang Benito. Siya ay nagpakilala bilang isang talyerista na may kakayahan sa paggawa ng mga kagamitan mula sa ginto. Sinabi ni Benito na kung papayagan siyang magmimina ng ginto sa kaharian, kayang-kayang maging mas malaki at mas maganda ang kanilang kaharian.

Pinayagan ng mga lider sa kaharian si Benito na magmimina ng ginto sa kaharian. Ngunit sa halip na maging masagana ang kanilang kaharian, unti-unting nawala ang kanilang yaman ng tanso. Dahil sa pagiging sakim at pagkakaroon ng sobrang kasakiman, nagdulot ito ng panganib sa kalikasan sa kanilang kaharian.

Nakita ng mga tao na sa pagkakaroon ng sobrang kasakiman ay hindi magdudulot ng tagumpay at progreso sa kanilang buhay. Naisip nilang bumalik sa kanilang dating pamumuhay na pagpapahalaga sa kalikasan at kanilang mga yaman.

Naging mabuti ang epekto ng pagbabalik sa kanilang dating pamumuhay dahil nagkaroon ng mga bagong kasangkapan sa paghahabi ng tela at sa kanilang mga gawaing pang-araw-araw. Sinimulan din nilang magtanim ng mga halaman upang makapagtustos sa kanilang pangangailangan.

Ang alamat ng tanso ay patuloy na nagpapaalala sa mga tao na magkaroon ng tamang pagpapahalaga sa kanilang mga yaman at kalikasan. Ang sobrang kasakiman ay hindi magdudulot ng tunay na tagumpay sa buhay, kundi ang pagpapahalaga sa mga yaman ng kalikasan at ang pagpapahalaga sa mga bagay na mayroon na tayo.

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan