Ang Alamat ng Pusa at Uwak

Noong unang panahon, may mag-asawang marami ang anak. Dahil sa subsob sa mahirap na gawain ang ama sa bundok, siya’y nagkasakit at namatay.

Nag-asawang muli ang ina, ngunit isang malupit na lalaki. Lagi niyang pinagagalitan at sinasaktan ang mga bata. Marami siyang iniuutos na gawin ng mga ito. Kaunti lamang pati ang pagkaing ibinibigay sa kanila.

Matagal na hirap ang pinattiisan ng mga bata. Isang araw na nasa bundok sila, naisipan nilang humiling sa lumikha, “O, Kabunian, papagbaitin po ninyo sa amin ang aming ina at ama. Malaon po kaming pinagtitiis nila.”

Nang umuwi sila sa bahay, hindi nila natagpuan ang mag-asawang mapaniil. Sa halip ay nakita nila sa harapan ng bahay ang isang pusa at sa itaas ng puno ang isang uwak.

Iyan ang kinahinatnan ng mag-asawang pangit ang mga ugali.

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan