A Caterpillar’s Voice

Once upon a time, there was a caterpillar who was very proud of his voice. He could make it sound very...

Ang Alamat ng Bulaklak

Noong unang panahon, may isang malaking kagubatan sa gitna ng isang malawak na kapatagan. Lahat ng uri...

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan