Ang Alamat ng Bulaklak

Noong unang panahon, may isang malaking kagubatan sa gitna ng isang malawak na kapatagan. Lahat ng uri ng mga halaman at hayop ay namumuhay doon at nagkakaisa upang mapanatili ang balanse ng kalikasan.

Sa kagubatan na iyon ay may isang mabait at mapagmahal na diyosa ng kalikasan na si Adhara. Siya ang nag-aalaga ng mga halaman at hayop sa kagubatan at patuloy na nagbibigay ng pagmamahal sa kalikasan.

Isang araw, dumating ang isang mabagsik na bagyo at nagdulot ng malawakang pagkasira sa kagubatan. Maraming mga puno ang nabuwal at nawasak ang mga taniman. Nakita ito ni Adhara at nanghina siya sa nakikita.

“Paano ko mapapabuti ang kagubatan na ito?” tanong niya sa sarili. Naisip niya na kailangan ng kagubatan ng isang bagay na hindi madaling masira at magbibigay ng ganda at buhay sa kagubatan.

Nang sumapit ang araw, nagkaroon ng isang magandang liwanag sa kagubatan at napansin ni Adhara ang isang maliit na bulaklak na nagbibigay ng kulay sa kagubatan. Naisip niya na ito ang sagot sa kanyang problema.

Nagsimula si Adhara sa pagtatanim ng mga bulaklak sa kagubatan at sa loob ng ilang araw, nagdulot ito ng liwanag at kulay sa kagubatan. Naging masaya ang mga hayop at namangha sa kagandahan ng mga bulaklak.

Nakita ito ng mga tao sa malapit na nayon at nagustuhan din nila ang mga bulaklak. Nang magpakalat ang balita tungkol sa mga bulaklak, dumami ang mga taong pumunta sa kagubatan upang makita ang ganda ng mga ito.

Nalaman ito ni Adhara at nagpasya siyang magbigay ng kahulugan sa mga bulaklak. Sinabi niya sa mga tao na ang mga bulaklak ay kumakatawan sa pagmamahal at kagandahan ng kalikasan. Kaya’t kung mahalin at pangalagaan ng mga tao ang kalikasan, magkakaroon ng magandang bunga at maganda at maayos na mundo.

Mula noon, ang mga bulaklak ay naging simbolo ng pagmamahal at pangangalaga sa kalikasan. Patuloy na nagbibigay ng kulay at ganda sa kagubatan at nagpapaalala sa mga tao na dapat itong pangalagaan at mahalin.

Sa kasalukuyan, hindi na lang sa kagubatan natatagpuan ang mga bulaklak kundi sa iba’t ibang lugar sa buong mundo. Ngunit hanggang ngayon, nananatiling simbolo ng pagmamahal at kagandahan ang mga bulaklak na pinanggalingan ng Alamat ng Bulaklak.

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan