Buod Ng Noli Me Tangere Kabanata 1-64

Ang mga buod na ito ay nagpapakita ng mga pangunahing pangyayari at tema ng nobela “Noli Me Tangere” ni Jose Rizal, kung saan ipinakita ang mga karanasan at mga pagnanais ng mga tauhan sa gitna ng mga suliranin at kahirapan noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya sa Pilipinas.

Kabanata 1: Ang Pagtitipon

Sa Kabanata 1, inilalarawan ang pagdating ni Juan Crisostomo Ibarra mula sa Europa patungong San Diego. Ipinakita ang handaan na itinampok ni Kapitan Tiago bilang pagtanggap kay Ibarra.

Kabanata 2: Si Crisostomo Ibarra

Nagpapatuloy ang kwento ng pagdating ni Ibarra at kanyang pagkikita kay Kapitan Tiago. Inilahad ni Ibarra ang kanyang layunin na magtayo ng paaralan at makatulong sa bayan ng San Diego.

Kabanata 3: Ang Hapunan

Sa Kabanatang ito, ipinakita ang hapunan na inihanda ni Kapitan Tiago para kay Ibarra. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga tauhan na magkakilala at mag-usap-usap.

Kabanata 4: Hereticong Kabanata

Ipinakita ang naging talakayan ukol sa mga isyu ng simbahan at relihiyon sa hapunan. Naipakilala rin ang mga pangunahing tauhan at kanilang mga opinyon.

Kabanata 5: Ang Noche Buena ng Isang Kutsero

Naglalaman ito ng paglalarawan ng Noche Buena na inihanda ni Sisa para sa kanyang mga anak. Nahayag ang kahirapan na dinaranas nila at ang mga pag-aalala ni Sisa.

Kabanata 6: Si Kapitan Tiyago

Inilahad dito ang pagkabahala ni Kapitan Tiago sa mga pagbabalik-tanaw ni Ibarra sa kanyang kabataan. Ipinaliwanag rin ang kanilang mga personal na buhay.

Kabanata 7: Idilat ang Malalapad na Puntang Walang Hanggan

Inilalarawan dito ang nakakalungkot na kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga prayle. Nagpapakita ito ng malawakang kahirapan at pang-aapi.

Kabanata 8: Pamilyar na Asunto

Ipinakilala ang mga karapatan ni Ibarra bilang isang principalia. Pinag-usapan ang kanyang pagsusuri ukol sa kalagayan ng bayan.

Kabanata 9: Sa Ilalim ng mga Buhay na Puno

Sa Kabanatang ito, inilarawan ang kagandahan ng kalikasan sa San Diego at ang pakikipag-ugnayan ng tao dito. Isinama rin ang kuwento ng mga kabataan sa ilalim ng puno.

Kabanata 10: Ang Tagpo ng Kalye

Nagpapakita ito ng mga insidente sa kalye na nagpapakita ng mga pangarap, kahirapan, at kalakip na pag-aasam ng mga Pilipino.

Kabanata 11: Ang Pasiya

Sa Kabanatang ito, inilahad ni Ibarra ang kanyang plano na magtayo ng paaralan at ang paghahanap niya ng tulong mula sa mga opisyal ng bayan.

Kabanata 12: Ang Pangalan

Ipinakita ang pagpili ni Ibarra ng pangalang “San Juan Bautista” para sa paaralang itatayo niya sa San Diego. Nagkaroon ito ng kahulugan at simbolismo sa kwento.

Kabanata 13: Ang Pagtatanghal

Nagkaroon ng pagtatanghal sa harap ng mga tanyag na bisita at mga kababayan. Ipinakita ang mga kakayahan ng mga taga-San Diego sa iba’t ibang larangan.

Kabanata 14: Isang Handaan at mga Kasayahan

Sa Kabanatang ito, inilarawan ang masayang pagdiriwang ng kapistahan sa San Diego. Nagkaroon ito ng mga paligsahan at karangalan para sa mga taga-bayan.

Kabanata 15: Si Sisa

Nagpapakita ito ng pag-aalala ni Sisa ukol sa kanyang mga anak na nawawala. Ipinakita rin ang mga kabiguan at pangarap ng kanyang pamilya.

Kabanata 16: Ang mga Kaluluwa ng mga Patay

Sa Kabanatang ito, ipinakita ang mga ritwal at paniniwala ng mga Pilipino ukol sa mga kaluluwa ng mga yumao. Nagkaroon ito ng masusing pag-aaral ukol sa relihiyon at kultura.

Kabanata 17: Sa Ilalim ng Unan

Inilahad ang pag-aalala ni Maria Clara kay Ibarra at ang pagtatagpo nila sa gitna ng gabi. Nagkaroon ito ng romantikong aspeto sa nobela.

Kabanata 18: Si Elias

Naipakilala si Elias, isang mahinahon ngunit mapanuri na karakter. Nagkaroon ito ng mga pagnanasa na makamtan ang katarungan sa bansa.

Kabanata 19: Si Ginoong Pasta

Ipinakita ang pagdating ni Ginoong Pasta, isang banyagang pari na nakarating sa San Diego. Nagdulot ito ng agam-agam sa mga taga-bayan.

Kabanata 20: Ang mga Saloobin ng mga Karapatan

Nagpapakita ng mga opinyon ni Ibarra ukol sa pagbabago at pag-unlad ng bayan. Nag-aambag ito sa pagganap ng mga pangarap ni Ibarra.

Kabanata 21: Ang mga Paseo

Sa kabanatang ito, ipinakita ang mga paglalakbay o paseo ng mga tauhan sa mga magagandang tanawin ng San Diego. Ipinakita rin ang mga personal na damdamin ng mga tauhan.

Kabanata 22: Binubuklat ang mga Liham na Pambalita

Ipinakita ang mga liham mula kay Maria Clara kay Ibarra, kung saan ipinaliwanag ni Maria Clara ang kanyang mga saloobin at naging sanhi ng kanyang kalungkutan.

Kabanata 23: Ang Salot

Ipinakilala si Don Tiburcio de Espadaña at siya’y inilarawan bilang isang manggagamot na hindi masyadong magaling. Nagkaroon ito ng komplikasyon sa kwento.

Kabanata 24: Los Banos

Sa kabanatang ito, ipinakilala si Kapitan Tiago bilang isang tagapagtustos ng paaralan na itatayo ni Ibarra sa San Diego. Naglalaman din ito ng mga diskusyon ukol sa edukasyon.

Kabanata 25: Isang Paglalakbay

Nagkaruon ng isang paglalakbay sa Laguna si Ibarra, si Kapitan Tiago, at iba pang mga tauhan. Ipinakita ang mga magandang tanawin ng kalikasan sa paligid ng San Diego.

Kabanata 26: Si Juli

Ipinakita ang pagiging malapit ni Juli kay Sisa, at ang kwento ng kanilang pamilya. Nagkaruon din ito ng mga pag-uusap ukol sa kalagayan ng mga bata sa bayan.

Kabanata 27: Ang Pagtitipon

Ipinakita ang pagtitipon ng mga kababaihan sa bahay ni Kapitan Tiago. Nagkaruon ito ng pagkakataon na mag-usap ang mga tauhan ukol sa mga isyu ng bayan.

Kabanata 28: Pagnanasa

Naglalaman ito ng mga pangarap at pagnanasa ng mga tauhan, kabilang si Maria Clara. May bahid ito ng romantikong aspeto sa nobela.

Kabanata 29: Sa Ibabaw ng Kubyerta

Ipinakita ang pagkakaibigan ni Elias at Ibarra, pati na ang mga pangarap ni Elias para sa Pilipinas. Nagbigay ito ng masusing pagsasanay sa mga isyu ng lipunan.

Kabanata 30: Ang Huli

Nagkaruon ng tensyon sa kabanatang ito nang maipahayag ni Elias ang kanyang plano ukol sa isang pag-aalsa laban sa mga prayle. Nagwakas ito ng may pangako ng pagtutulungan.

Kabanata 31: Ang Katapusang Paglalakbay

Nagwakas ang paglalakbay ni Ibarra sa kanyang pag-uwi sa San Diego. Nagbigay ito ng muling pagkikita ng mga tauhan sa bayan at ang simula ng mas mabibigat na kaganapan.

Kabanata 32: Ang Salapi ng mga Estudyante

Ipinakita ang diskusyon ukol sa pagkolekta ng pera para sa paaralan. Nagkaruon ito ng mga isyu ukol sa korupsyon sa sistema ng edukasyon.

Kabanata 33: Ang Mga Kautusan

Naglalaman ito ng mga utos ng mga prayle ukol sa mga tao sa San Diego. Nagdulot ito ng pagkabahala at pag-aalala sa mga taga-bayan.

Kabanata 34: Elias

Inilahad ang mga pangarap ni Elias ukol sa pagpapalaya ng mga Pilipino mula sa pang-aapi. Nagkaruon ito ng masusing pagsasanay sa mga isyu ng kalayaan.

Kabanata 35: Ang Panahon ng Kamatayan

Nagkaruon ito ng mga insidente ukol sa mga pagkamatay ng mga tao sa bayan, at ang mga epekto nito sa mga nabubuhay.

Kabanata 36: Ang mga Panaginip

Ipinakita ang mga panaginip ni Maria Clara ukol sa kanyang ama. Nagdulot ito ng pangamba at takot sa kanyang puso.

Kabanata 37: Ang mga Mahihirap

Ipinakita ang kalagayan ng mga mahihirap sa bayan at ang mga pag-aalala ni Ibarra ukol dito.

Kabanata 38: Ang Guni-guni

Naglalaman ito ng mga guni-guni at pangarap ni Ibarra ukol sa pagpapabuti ng San Diego. Nagbigay ito ng inspirasyon sa iba pang mga tauhan.

Kabanata 39: Sa Bahay ng mga Binata

Ipinakilala si Padre Salvi at ang mga pag-aalala niya ukol sa edukasyon. Nagkaruon ito ng mga pagnanasa ukol sa kapangyarihan.

Kabanata 40: Ang mga Propeta

Nagkaruon ito ng paglalantad ng mga pananaw ng mga prayle ukol sa mga taong kanilang pinagsisilbihan. Nagkaruon ito ng mga pag-aalala ukol sa mga kaganapan sa bayan.

Kabanata 41: Ang mga Ulos

Naglalaman ito ng pagtuklas ni Elias sa mga lihim na nilalaman ng mga sulat na iniwan ng kanyang yumaong ina. Nagkaruon ito ng mga pista at ritwal.

Kabanata 42: Ang mga Kasunduan

Ipinakita ang mga plano ni Elias at Ibarra ukol sa pagtutulungan para sa kabutihan ng bayan. Nagbigay ito ng pag-asa para sa kanilang mga pangarap.

Kabanata 43: Ang mga Pakpak ng mga Ibong Agila

Naglalaman ito ng pagkawala ni Sisa at ang mga pag-aalala ng kanyang mga anak. Nagkaruon din ito ng mga pagtuklas ukol sa mga misteryo ng kanyang buhay.

Kabanata 44: Ang mga Utang na Loob

Inilahad ang mga utang na loob ni Ibarra kay Kapitan Tiago at sa mga taong tumulong sa kanya. Nagkaruon ito ng pagtanggap sa tulong ng iba.

Kabanata 45: Ang mga Karapatan ng mga Babaing Maluluwag ang Sandata

Ipinakilala ang karakter ni Maria Clara, ang pagiging maligaya at mapayapang buhay niya, at ang kanyang mga pangarap. Nagkaruon din ito ng pagmumulay-mulay sa buhay.

Kabanata 46: Ang mga Palabas sa Perya

Naglalaman ito ng mga kaganapan sa perya na nagdulot ng tuwa at kaligayahan sa mga tao sa San Diego.

Kabanata 47: Pag-aalay

Inilahad ang mga kahulugan ng pag-aalay at pananampalataya sa Diyos, pati na ang mga epekto nito sa mga tao. Nagkaruon ito ng aspeto ng relihiyon sa nobela.

Kabanata 48: Ang Hapunan

Sa kabanatang ito, inilahad ang pagtitipon ng mga tauhan sa bahay ni Kapitan Tiago at ang paghahanda sa isang malaking hapunan.

Kabanata 49: Si Sisa

Ipinakita ang mga kaganapan sa buhay ni Sisa, kung paano siya inabuso ng mga opisyal at prayle, at ang kanyang pagtitiis at paghihintay.

Kabanata 50: Si Elias

Inilahad ang mga pangarap at pananampalataya ni Elias ukol sa pagpapalaya ng Pilipinas mula sa pang-aapi ng mga Espanyol. Nagkaruon din ito ng mga plano para sa kinabukasan.

Kabanata 51: Ang Kabiguan

Nagpapakita ito ng mga pagkatalo at kabiguan ng mga tauhan sa kanilang mga layunin. Nagkaruon ito ng mga pag-aalala ukol sa kinabukasan.

Kabanata 52: Simbang Gabi

Ipinakita ang pagdiriwang ng Simbang Gabi sa San Diego at ang mga pangarap ng mga tao sa bayan. Nagkaruon ito ng pangarap na pag-asa sa gitna ng kahirapan.

Kabanata 53: Ang Maliit na Burol

Naglalaman ito ng paglalakbay ni Elias at Ibarra patungo sa “maliit na burol” upang pag-usapan ang kanilang mga plano. Nagkaruon ito ng mga pangako at pagtutulungan.

Kabanata 54: Ang Pagkakarera

Ipinakita ang karera ng mga kabayo at ang makulay na kaganapan sa San Diego. Nagkaruon ito ng mga diskusyon ukol sa aliw at kaligayahan.

Kabanata 55: Sa Ibabaw ng mga Bahay na Semento

Nagkaruon ito ng mga pag-uusap sa pagitan ni Ibarra at Maria Clara, pati na rin ang kanilang mga pagnanasa at pangarap para sa hinaharap.

Kabanata 56: Ang Pagdiriwang

Inilahad ang pagdiriwang ng Kapistahan ng San Diego, kasama ang mga paligsahan at karangalan para sa mga taga-bayan.

Kabanata 57: Ang mga Maskara

Nagpapakita ito ng pag-aalala ni Ibarra ukol sa kanyang pagkukubli at ang mga plano niya para sa pag-usbong ng edukasyon sa bayan.

Kabanata 58: Ang mga Liham na Pamparusa

Inilahad ang mga liham ni Padre Salvi sa mga opisyal upang maghain ng parusa sa mga tauhan. Nagkaruon ito ng mga kontrahansa at komplikasyon.

Kabanata 59: Si Ginoong Pasta

Ipinakita ang pangarap ni Padre Salvi na magkaruon ng mataas na posisyon sa simbahan. Nagkaruon ito ng mga paglantad ukol sa ambisyon ng mga pari.

Kabanata 60: Ang mga Ayos na Sumalubong

Inilahad ang pagdating ng mga prayle mula sa Maynila at ang kanilang pagtanggap sa San Diego. Nagkaruon din ito ng mga pag-uusap ukol sa mga plano ng mga pari.

Kabanata 61: Ang mga Unos

Nagkaruon ito ng mga pag-aalala ukol sa mga pagbabalak ng mga prayle laban kay Ibarra. Nagdulot ito ng pangamba sa mga taga-bayan.

Kabanata 62: Ang mga Anino ng mga Ibon

Ipinakita ang mga pagkakataon na nadadala sa buhay ng mga tao, pati na ang mga pag-aalala ni Elias ukol sa kanyang mga pangarap.

Kabanata 63: Isang Pag-aaklas

Naglalaman ito ng pag-aalsa ng mga tao sa San Diego laban sa mga prayle at opisyal. Nagkaruon ito ng tensyon at kaguluhan.

Kabanata 64: Ang Paglalakbay

Sa huling kabanata, inilahad ang paglalakbay ni Ibarra at Elias patungo sa “maliit na burol” kung saan magaganap ang pagtatapos ng nobela.

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan