Ang Manok at ang Uwak

Noong araw, magkaibigang matalik ang manok at ang uwak. Madalas dumalaw ang uwak kay inahin at makipaglaro...

The Boy Who Cried Wolf

Once, there was a boy who became bored when he watched over the village sheep grazing on the hillside....

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan