Alamat ni Juan Tamad (Role Play Script)

Alamat ni Juan Tamad

Characters:

  • Juan Tamad (Juan)
  • Mariang Masipag (Maria)
  • Maria’s Mother (Ina ni Maria)
  • Narrator (Narrator)

Scene 1: Sa Ilaya ng Punong Bayabas

Juan Tamad is sitting lazily under a guava tree, waiting for a guava to fall.

Narrator: (Nagsasalaysay) Sa isang maliit na baryo, naroroon si Juan Tamad. (Pinapansin niya ang bayabas na nasa puno.) May matinding nais siyang kumain ng malamig na bunga ng bayabas. (Pinapalakpak niya ang mga palad.)

Juan: (Nakatunganga habang naghihintay) Bahala na, maghihintay na lang ako.

Mariang Masipag arrives and picks a guava.

Maria: (Pinapitas ang bayabas) Ay, Juan Tamad! Hindi ka talaga matututo. (Tinitigan si Juan nang masama.)

Juan: (Nagtatampo) Mariang Masipag, ako na sana ang kumuha niyan.

Maria: (Naglalakad palayo) Dapat ay gawin natin ang mga bagay na nararapat at huwag tayong maghintay na dumating ang lahat sa atin nang walang kahit anong pagsisikap.

Narrator: (Nagsasalaysay) Natuto si Juan Tamad sa katalinuhan ni Mariang Masipag. (Nag-aaksaya ng oras si Juan habang pinagmamasdan si Maria.)


Scene 2: Sa Bahay ni Maria

Juan visits Maria’s house but meets Maria’s mother.

Narrator: (Nagsasalaysay) Kinabukasan, naisipan ni Juan na tuparin ang pangarap na ligawan si Mariang Masipag. (Pumunta siya sa bahay ng dalaga, ngunit doon…)

Ina ni Maria: (Matigas ang tono) Oo? Anong ginagawa mo dito?

Juan: (Nauutal) Uh, er, a-ako po si Juan Tamad… P-p-pwede ko po bang ligawan si Mariang Masipag?

Ina ni Maria: (Matigas ang mukha) Ligawan mo si Maria? Ha! Hindi kita trip para sa anak ko!

Narrator: (Nagsasalaysay) Nadatnan niya ang ina ni Maria na parang hindi siya gusto para sa kanyang anak. (Sumulyap sa kamera si Juan, pagkatapos ay ngumiti.)


Scene 3: Pagkukuwento kay Ina ni Maria

Juan explains to Maria’s mother why he’s called “Juan Tamad.”

Juan: (Nagpapaliwanag) Itong pangalang “Juan Tamad,” nakuha ko po ito dahil sa mga nangyari po sa akin. May dalawang kwento po ako na naging dahilan kung bakit tinawag akong ganito.

Ina ni Maria: (Nakikinig) Kwento mo nga.

Narrator: (Nagsasalaysay) Una, nagkwento si Juan Tamad kung paano siya naging tamad sa pagtinda ng puto ng kanyang ina. (Nagkukwento si Juan habang nagmomodelo.)

Juan: (Itinatago ang puto) Dahil po sa sobrang init ng panahon, nagpasya akong magpahinga na lang… (Napapansin ni Juan ang mga palakang kumakain ng puto.) At hindi ko po napansin na kinain na pala ng mga palakang gutom ang lahat ng aking tinitinda. (Nagwawala ang palakpak ni Juan.)

Ina ni Maria: (Nagtatawanan) Ha! Kaya pala “Tamad” ang pangalan mo!

Narrator: (Nagsasalaysay) Ikalawa, inihayag ni Juan Tamad ang kwento tungkol sa pagtanggap ng kanyang ina ng trabaho na magbenta ng palayok sa palengke. (Ginagaya ni Juan ang pag-akyat-baba ng palayok sa palad.)

Juan: (Pinapakita ang pag-aangkat ng palayok) At sa daan, nakasalubong ko si Mariang Masipag na nagmamaneho ng bisikleta. (Nagmamaneho si Juan nang magulo.) Dahil sa antok at kaantukan, nasira ko ang mga bitbit nitong palayok.

Ina ni Maria: (Tumatawa) Talaga? Anong ginawa mo?

Juan: (Nagkukwento) Binayaran ko ang mga palayok nang pino-pino, itinaga sa malambot na dahon, at ipinakalat bilang “gamot sa galis.”

Narrator: (Nagsasalaysay) Ngunit sa kabila ng pagbabago at pagsusumikap na ito, nagpatuloy pa rin ang pagiging tamad ni Juan.


Scene 4: Pagbabago

Juan resolves to change his ways and prove himself.

Narrator: (Nagsasalaysay) Subalit sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy pa rin ang pagiging tamad ni Juan.

Juan: (Nag-iisip) Kailangan kong baguhin ang aking mga gawi.


Scene 5: Pagpapakumbaba kay Maria

Juan meets Maria again and expresses his love.

Juan: (Nagsasalita kay Maria) Mariang Masipag, natutunan ko ang kahalagahan ng sipag, disiplina, at pagsusumikap. (Nagmamahal na titig kay Maria.) Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo na ako’y nagbago.

Maria: (Nag-iisip) Hmmm…

Ina ni Maria: (Dumating) Anak, baka naman…

Maria: (Tumitingin sa ina) Inay, bigyan natin si Juan Tamad ng pagkakataon. Baka nga nagbago na siya.

Narrator: (Nagsasalaysay) Sa huli, natagpuan ni Juan Tamad ang kanyang pag-asa na mapalapit kay Mariang Masipag. (Nagkakamayan sila ni Maria.)


Scene 6: Pagtatapos

Juan Tamad works hard to win Maria’s heart.

Narrator: (Nagsasalaysay) Matapos ang mga pagsubok, inabot din niya ang kanyang pangarap na mapalapit kay Mariang Masipag.

Juan: (Masaya) Ipinakita ko na ang kasipagan at determinasyon ay may kakayahang baguhin ang isang tao. (Nagyayakapan sila ni Maria.)

Narrator: (Nagsasalaysay) At nagwakas ang alamat ni Juan Tamad na nagpapakita na ang pagbabago ay maaring mangyari sa lahat.


Wakas

Ito ang kwento ng pagbabago ni Juan Tamad mula sa pagiging tamad hanggang sa maging masipag at disiplinado. Ang pag-aaral ni Juan Tamad ng mga aral ng kasipagan at pagsusumikap ay nagbigay daan sa kanyang pagmamahal kay Maria at sa kanyang sarili.

(Humakbang ang mga aktor palayo habang nagkakasayahan.)

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan