Ang Alamat ng Tarsier

Noong unang panahon, may isang tarsier na naninirahan sa kagubatan ng Bohol. Siya ay isang matalinong...

Ang Alamat ng Bulaklak

Noong unang panahon, may isang malaking kagubatan sa gitna ng isang malawak na kapatagan. Lahat ng uri...

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan