Tudbulul (Epiko ng Mindanao)

Ang Tudbulul ay isang epikong katutubo ng mga taong Bukidnon sa Mindanao. Ito ay tungkol sa isang bayaning Bukidnon na pinangalanan nilang Tudbulul. Narito ang buong kwento ng Tudbulul:

Noong mga unang panahon, sa lupain ng mga Bukidnon, may isang malakas at mabait na lalaki na pinangalanan nilang Tudbulul. Siya ay isang mandirigma, matapang at palaban, at palaging handang lumaban para sa kanyang mga kababayan.

Isang araw, dumating sa kanilang lugar ang mga dayuhan na gustong sakupin ang kanilang lupain. Pinapili nila ang mga Bukidnon na sumuko at maging alipin o lumaban at mamatay. Dahil sa kanyang tapang at katapangan, si Tudbulul ay nanguna sa labanan laban sa mga dayuhan. Kasama niya ang mga mandirigma ng mga tribong Bukidnon sa labanang ito.

Sa gitna ng labanan, nanghihina na ang mga mandirigma ng Bukidnon. Ngunit si Tudbulul ay hindi sumuko at lalo pang lumaban. Dahil sa kanyang tapang, nagawa niya na mapahinto ang mga dayuhan at nakapagbigay ng panibagong lakas sa kanyang mga kasamahan.

Sa huli, nagtagumpay si Tudbulul at ang mga Bukidnon sa kanilang labanan laban sa mga dayuhan. Tinanghal siya bilang isang bayani at pinangalanan ng mga Bukidnon ang lugar na pinaglabanan niya bilang “Tudbulul”.

Nagpatuloy si Tudbulul sa pagtutulung-tulong sa kanyang mga kababayan upang maprotektahan ang kanilang lupain. Naging pinuno siya ng mga mandirigma at pinamunuan niya ang mga labanan laban sa mga nais sumakop sa kanilang lugar.

Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, isang araw ay bigla na lamang siyang nawala. Mula noon, ang kanyang alaala at kabayanihan ay patuloy na ginugunita ng mga taong Bukidnon. Siya ay naging isang inspirasyon sa kanila na patuloy na lumalaban para sa kanilang kalayaan at karapatan.

Ito ang kwento ng Tudbulul, isang bayaning Bukidnon na nagpakita ng katapangan at kabayanihan sa paglalaban para sa kanyang mga kababayan

2 thoughts on “Tudbulul (Epiko ng Mindanao)

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan