Ang Mga Musikero ng Bremen

Noong unang panahon, may apat na hayop na namumuhay nang maayos sa kanilang tahanan ngunit nagnanais ng kalayaan at kaharian sa kanilang sariling pamumuhay. Sila ay inaapi ng kanilang mga amo at hindi na nila kayang magtrabaho pa.

Nagpasya silang maglakbay patungong lungsod ng Bremen upang maging mga musikero. Kahit na sila ay may edad na, hindi nila ito pinigilan. Si Donkey, isa sa kanila, ang unang nakakita ng isang aso na tumatawid sa kanilang daan at sumigaw ng “uwaa-uwaa”. Hindi sila napigilan ng aso at sinabi sa kanila na hindi ito ang tamang paraan ng pagtawag. Inihayag ni Donkey na nais nilang maging mga musikero at magkaroon ng kaharian sa Bremen.

Habang naglalakbay, nakakita sila ng isang pusa na natutulog sa harap ng kanyang bahay. Sinubukan nilang kumanta upang gisingin siya, ngunit hindi ito nagising. Naisipan nilang magtayo ng isang piramide at kumanta sa itaas nito. Nang matagal na silang kumakanta, nagising ang pusa at nagpakita ng paghanga sa kanilang musika.

Nang magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa isang sakahan kung saan nakakita sila ng galit na manok. Subukan man nilang magpaliwanag at magpatawad, hindi ito naging epektibo. Naisipan nilang bumuo ng isang piramide at tumayo sa itaas nito upang magtugtog ng kanilang musika. Natakot ang manok at tumakbo palayo.

Tuloy-tuloy sila sa kanilang paglalakbay at nakita nila ang isang kawan ng mga baka. Nagpalitan sila ng musika at nagpatuloy sa kanilang lakbay patungong Bremen.

Nang makarating na sila sa Bremen, nakita nila ang isang magandang bahay na walang mga tao. Sila ay tumuloy sa loob at doon natulog. Sa gabi, may mga magnanakaw na dumaan sa kanilang daan at nang marinig nila ang musika ng mga hayop, takot na takot sila at tumakbo palayo.

Nanatili ang mga hayop sa bahay na iyon at naging mga musikero. Hindi na nila kinailangan magtrabaho nang sobra at nakahanap sila ng kaharian sa kanilang paglalakbay patungong Bremen. Nagpatuloy sila sa pagtugtog ng kanilang musika at nanatili na magkakasama. Ito ang kwento ng “Ang mga Musikero ng Bremen”.

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan