Filipino short stories we read when we was a kid

Filipino short stories are an integral part of the country’s literary heritage. These stories, often filled with charm and wit, have been passed down through generations and continue to captivate young readers to this day. From tales of folklore and fables, to heartwarming stories of friendship and adventure, Filipino short stories have something for everyone. Whether you are a longtime fan of these tales or are just discovering them for the first time, there is no denying the timeless appeal of these beloved stories.

1. Pamana

Dapit-hapon na. Sa pagkahiga sa papag ay nakikita ni Mang Karyas ang anino ng malabay na akasyang sumasablay sa dingding na sasag ng silid. Dapithapon na nga. Naririnig na niya ang sunud-sunod na pagkukukiya ng asawa sa kanilang alagang mga manok. Kruuuuk. . ....

2. Sandaang Damit

May isang batang mahirap. Nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin angkaniyang pagiging walang-imik. Malimit siyang nag-iisa. Laging nasa isang sulok. Kapagnakaupo na'y tila ipinagkit. Laging nakayuko, mailap ang mga...

3. Ang Kuwento ni Mabuti

Hindi ko siya nakikita ngayon. Ngunit sinasabi nilang naroroon pa siya sa dating pinagtuturuan, sa walang pintang paaralang una kong kinakitaan ng sa kanya. Sa isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag, sa itaas ng lumang hagdang umiingit sa bawat hakbang, doon sa kung manunungaw ay...

4. Bangkang Papel

The children had fun paddling through the flood. This is the day they have been waiting for the most since the rains came consecutively. They know if you continue for three days the road to the toy will sink.

5. Geyluv

That's all and he never spoke again. His wet tongue suppressed my reaction to what he said. I love you, Mike. The words kept repeating in my mind. There is no pretense, but you can...

6. Utos ng Hari

"See you in my cubicle, after lunch." Pahabol sa akin ni Mrs. Moral Character kanginang matapos ang klase. Si Mrs. Character ang teacher namin sa Social Science. Siya rin ang adviser namin. Para naman akong...

7. Sandosenang Sapatos

Sapatero si Tatay. Kilalang-kilala ang mga likha niyang sapatos dito sa aming bayan. Marami ang pumupunta sa amin para magpasadya. Ayon sa mga sabi-sabi, tatalunin pa raw ng mga sapatos ni Tatay ang mga sapatos na gawang-Marikina. Matibay, pulido, at malikhain ang mga disenyo ng kanyang mga...

8. Tata Selo

Maliit lamang sa simula ang kulumpon ng taong nasa bakuran ng munisipyo, ngunit nang tumaas ang araw, at kumalat na ang balitang tinaga at napatay si Kabesang Tano, ay napuno na ang bakuran ng bahay-pamahalaan. Naggitgitan ang mga tao, nagsiksikan, nagtutulakan, bawat isa’y naghahangad...

9. Ang Kalupi

Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barungbarong. Aliwalas ang kanyang mukha: sa kanyang lubog na mga mata na bahagyang pinapagdilim ng kanyang malalagong kilay ay nakikintal ang kagandahan ng kaaya-ayang umaga. At...

10. Ang Kwento ni Mabuti

Hindi ko siya nakikita ngayon. Ngunit sinasabi nilang naroroon pa siya sa dating pinagtuturuan, sa walang pintang paaralang una kong kinakitaan ng sa kanya. Sa isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag, sa itaas ng lumang hagdang umiingit sa bawat hakbang, doon sa kung manunungaw ay...

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan