Dandansoy

Dandansoy, bayaan ta ikawPauli ako sa PayawUgaling kon ikaw hidlawon,Ang Payaw imo lang lantawon. Dandansoy,...

PARU-PARONG BUKID

Paruparong bukid na lilipad-lipadSa gitna ng daan papaga-pagaspasIsang bara ang tapisIsang dangkal ang...

Ang Pipit

May pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoyAt nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibonDahil sa sakit,...

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan