Ang Alamat ng Kangkong

Sa isang malayong nayon, may magsasaka na nagngangalang Juan. Si Juan ay isang masipag na magsasaka...

The Myth of El Dorado

Long ago, in the heart of the Andes mountains, there thrived a powerful and prosperous civilization...

Ang Alamat ng Tarsier

Noong unang panahon, may isang tarsier na naninirahan sa kagubatan ng Bohol. Siya ay isang matalinong...

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan