Ang Alamat Ng Kapre

Si Maria ay isang magsasakang babae na masigasig sa pag-aararo ng kanyang lupang sakahan. Isang araw,...

Ang Alamat ng Tarsier

Noong unang panahon, may isang tarsier na naninirahan sa kagubatan ng Bohol. Siya ay isang matalinong...

Ang Alamat ng Kalesa

Noong unang panahon sa Pilipinas, ang pangunahing paraan ng transportasyon ay ang karwahe at kabayo....

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan