Ang Alamat ng Kawayan

Noong unang panahon, may isang mag-asawang magsasaka na namumuhay sa isang maliit na nayon sa tabi ng...

Ang Alamat ng Bato

Noong unang panahon, may isang malawak na lupain na napapalibutan ng mga kabundukan at mga ilog. Sa...

Ang Alamat ng Pechay

Sa isang nayon sa Bungahan ay may mag-anak na naninirahan na ubod ng ingay.Maraming mga puno at halaman...

Ang Alamat ng Makahiya

Ang mag-asawang Mang Dondong at Aling Iska ay mayaman at may kaisa-isang anak. Mahal na mahal nila ang...

Ang Alamat ng Aso

Noong unang panahon, ang mga hayop ay nakakapagsalita at nakakaintindi ng tao. Ang mga tao ay nakikipagkaibigan...

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan