Ang Alamat ng Bato

Noong unang panahon, may isang malawak na lupain na napapalibutan ng mga kabundukan at mga ilog. Sa kabilang banda ng lupain, may isang maliit na pamayanan kung saan nakatira ang isang mag-asawang nagmamahalan. Sila ay sina Berto at Isabel.

Ang mag-asawa ay mahirap lang at halos araw-araw ay hindi sapat ang kanilang kinikita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang araw, habang naghahanap ng pagkain sa kabundukan, natagpuan ni Berto ang isang malaking bato na kumikinang sa araw. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang bato na iyon, ngunit hindi na nila pinansin iyon at dinala na lang sa bahay.

Kinabukasan, nang magsisimula na silang magluto ng kanilang almusal, sinubukan ni Isabel na hiwain ang talong. Ngunit nang gupitin niya ang talong gamit ang kutsilyo, biglang humihiwa-hiwalay ang talong na parang nasusugatan. Hindi nila maipaliwanag ang pangyayari.

Isang gabi, may nakakita sa kanila na nagluluto sa labas ng kanilang bahay. Ito ay si Mang Andoy, isang mayamang magsasaka. Nakita niya ang kakaibang talong at nagtanong kung saan ito galing. Nagpakatotoo si Berto at nagsabi sa kanya ng totoo. Pinangako ni Mang Andoy na ibebenta niya ang talong sa malaking halaga at bibigyan siya ng isang bahagi ng kita. Nagkakatugma ito sa pangangailangan ng mag-asawa at kaya’t pumayag sila.

Sa paglipas ng panahon, nakatulong ang bato upang mapabuti ang buhay ng mag-asawa. Hindi lamang sila nakakakain ng sapat, kundi nakakapag-ipon din sila at nakakabili ng iba pang pangangailangan nila. Ngunit hindi nila nakita ang masamang epekto ng ginawa nila. Dahil sa pagbebenta ng bato, nagtanim ng pagkakanya-kanya at hindi na sila nagkakaisa at nagtutulungan. Naging malaking hadlang ang pera sa kanilang pagmamahalan at sa kanilang relasyon bilang mag-asawa.

Nang malaman ni Mang Andoy na ang bato ay may kakaibang kapangyarihan, naghanap siya ng iba pa nitong katulad. Ngunit walang nakatagpo niyon at hindi na nila nakita muli ang bato.

Mula noon, ang talong ay naging simbolo ng kahalagahan ng pakikipagkaisa at pagtutulungan sa kabila ng kahirapan. Isinabuhay ng mga tao ang mensaheng ito at naging matagumpay sa kanilang buhay.

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan