Ang Alamat ng Bahay Kubo

Noong unang panahon, sa isang liblib na nayon sa Pilipinas, may mag-asawang nagngangalang Pedro at Maria. Sila ay mayroong dalawang anak at naninirahan sa isang maliit na bahay-kubo sa tabi ng bukid.

Bilang magsasaka, si Pedro ay nakikipagsapalaran sa lupa upang magtanim ng mga pananim na magiging kanilang kabuhayan. Sa kabilang dako naman, si Maria ay nag-aalaga ng mga hayop at bumubuo ng mga kagamitan mula sa mga kahoy at halaman.

Isang araw, nagkasakit ang kanilang mga anak dahil sa lamig ng panahon at kawalan ng sapat na proteksyon sa kanilang bahay-kubo. Naisip ni Pedro na gumawa ng mas malaking bahay para sa kanilang pamilya na mas malamig at maayos ang kahoy na gagamitin sa paggawa ng kanilang bahay.

Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo si Pedro ng isang matandang lalaki na may dala-dalang buto ng kanyang mga kinakain. Nang makita ng matandang lalaki ang sitwasyon ni Pedro, nagbigay siya ng kanyang buto at sinabing, “Iwasan mo ang panghihimasok sa mga lupang hindi mo sarili at higit sa lahat, mahalin mo ang mga halaman at hayop sa inyong bakuran.”

Naisip ni Pedro na itanim ang mga buto ng kanyang binigyan ng matandang lalaki, at itinanim niya ito sa paligid ng kanilang bahay. Sa kabila ng pagsubok, patuloy na nagtagumpay ang kanilang pananim dahil sa pagmamahal at pag-aalaga nila dito.

Sa paglipas ng mga araw, namunga ang mga halaman at nagbigay-buhay sa kanilang mga hayop. At dahil sa patuloy na pagpapalago ng kanilang bakuran, nagawa ni Pedro na magtayo ng mas malaking bahay-kubo para sa kanyang pamilya.

Nang malapit nang matapos ang kanilang bahay, napansin ni Maria na hindi na kailangan ng kahoy dahil sa sapat na halaman at iba pang prutas na kanilang nakakain. Kaya naisip niya na magtayo ng mga halaman at mag-ayos ng kanilang bakuran upang magbigay ng mas magandang buhay sa kanilang mga hayop.

Sa pagpapalago ng kanilang bakuran, naitayo nila ang isang malaking bahay-kubo na puno ng halaman at mga prutas. Naging tahanan ito hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa mga hayop at iba pang nilalang sa kalikasan.

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan