Top 10 Alamat Tungkol Sa Mga Hayop

Top 10 Alamat Tungkol Sa Mga Hayop

Ito ang top 10 alamat ng Pilipinas tungkol sa mga hayop
Karamihan sa mga alamat ng Pilipinas ay tungkol sa mga hayop. At ito ang sampong sikat na kwento tungkol sa hayop

1. Ang Alamat ng Palaka

Sa gitna ng kaharian ng Renaia, isang dalaga ang nakatira sa munting palasyo. Siya si Helena, nag-iisang anak siya nina Haring Bernardo at Reyna Lorena. Pinagmamalaki ng mag-asawa ang kanilang anak dahil hindi lang maganda si Lorena kundi ay matalino at may mabuting kalooban...

2. Ang Alamat ng Tandang

Naging tanyag ang bathala dahil sa mga payo niyang nakalutas sa maraming sigalot dapat sana'y pinagmulan na ng maraming digmaan. Dahil dito'y maraming datu ang laging sumasangguni sa kanya. Sa tuwina'y mahaba ang pila ng mga datung nais humingi ng payo kay Sidapa.Sa mga...

3. Ang Alamat ng Suso

Noong unang panahon, isinama ng isang babae ang kanyang anak sa taniman ng palay. gaganapin nila ang seremonyang tinatawag na "apoi" para alagaan ng mga anito ang kanilang palayan. Habang ginagamasan ang bukid, inaalisan ng mga damo, sinabihan ng ina ang anak na pumunta...

4. Ang Alamat ng Pusa at Uwak

Noong unang panahon, may mag-asawang marami ang anak. Dahil sa subsob sa mahirap na gawain ang ama sa bundok, siya'y nagkasakit at namatay. Nag-asawang muli ang ina, ngunit isang malupit na lalaki. Lagi niyang pinagagalitan at sinasaktan ang mga bata. Marami siyang iniuutos na...

5. Ang Agila at ang Salagubang

Gutum na gutom na ang Agila kaya naghahanap siya ng hayop na gagawing pananghalian. Mula sa kaitasaan ay napansin niya ang isang Kunehong masayang naglalakad sa kagubatan. Nang tumingala ang Kuneho ay alam niyang sasakmalin siya ng Hari ng mga Ibon. Upang makaiwas sa...

6. Ang Alamat ng Ahas

Version 1 Bago pa man gumagapang ang mga ahas ay dati na silang may mga paa. Tulad ng iba pang mgahayop, ang mga ahas ay may apat na paa na kanilang ginagamit upang makalakad. Sa gubat, tinuruan ng isang guro ang mga magkakaibigang kobra,...

7. Ang Alamat Ng Baboy

Isang araw, Sa matahimik na nayon ng ulu"uhugan, sa ibaba ng bundok ng tra-la-la. May isang bata. Na nagngangalang Bab. Si bab ay isang matulunging bata, masipag at talaga namang napaka masunurin sa magulang. Isang...

8. Ang Alamat Ng Kabayo

Noong araw, may mag-asawang masaya at tahimik na namumuhay kahit walang anak. Sina Ayong at Karing. Kuntento na sila sa isa't isa nang isang araw ay dumating sa kanila ang magandang sorpresa. Buntis si Karing! Nagpasalamat sa Diyos ang mag-asawa dahil...

9. Ang Alamat Ng Kuwago

Noong unang panahon ay may isang binata na tunay na mapag-mahal sa kalikasan. Ang pangalan niya ay Tiyago. Nakatira si Tiyago sa paanan ng isang malawak na bundok. Gawain na ni Tiyago ang bantayan ang bundok at kagubatan nito. Tinitiyak niya na walang sinumang...

10. Ang Alamat Ng Daga

Noong araw ay magkakasama ang lahat ng mga tao. Nakaka-sundo sila at laging masaya, Maalwan ang kanilang buhay dahil ipinagkaloob sa kanila ng Diyosa ng Kasaganahan ang lahat ng maaari nilang hilingin. Isa lamang ang kapalit ng lahat ng iyon. Ibig ng diyosa na...

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan