Ang Alamat ng Bridal Veil Falls

Noong unang panahon, mayroon daw isang babaeng ubod ng kasungitan sa tabi ng talon ng Ilog Bued, tapat ng magkakambal na taluktok. Ito raw babae ay kaibigan pa ng mga Ampasit, mga espiritung nagdudulot ng sakit at ibang karamdaman. Takot na takot ang mga tagaroon sa kanya.

May pamangkin daw itong matandang masungit na isang magandang dalaga, si Sam-it. Mahigpit ang matanda at hindi pinabayaang mawala sa kanyang paningin ang pamangkin, maliban lamang kung iigib ng tubig sa ilog.

Minsan nang siya’y sumasalok ng tubig, may dumating na lalaki na nais uminom. Nabihag agad siya ng kagandahan ni Sam-it. Sila’y nagbatian at nagkakilanlanan. Ang unang pagtatagpo ay nasundan ng ilan pa, at di naglaon,naging magkasintahan ang dalawa.

Ngaunit hindi parin nila malaman kung paano sila magpapakasal. Tiyak na hindi papayag ang malupit na tiyahin.

“Ang maari lang nating gawin,” sabi ng binata, “Ay ang tumanan. Gumawa ka ng mahabang tirintas ng mga baging na gagamitin natin pababa sa labing. Mag-aantay ako sa ibaba. Mamamangka tayo sa ilog ng Bued at lalayo dito sa lugar na ito.”

Nanguha na nga si Sam-it ng mahahabang baging at sinala-salapid niya para maging matibay na lubid.

Kapag tinatanong siya ng tiya kung aanhin niya ang sinasalapid, sinasabi niyang iaalay niya sa Ampasit. Nilalagyan niya ng mga puting bulaklak ang lubid.

Nang handa na nga ang lahat, gawa na ang lubid at may bangka nang naghihintay sa ibaba, pumunta ang magsing-irog sa gilid ng bundok. Itinali nila ang isang dulo ng lubid sa isang puno sa bingit ng labing at inihulog ang kabilang dulo sa ilog.

Humawak silang mahigpit sa isa’t isa at nagpatihulog sa lubid. Nasa kalahatian pa lamang sila ng bundok, nakita nilang nasa itaas pala ang tiya at sigaw nang sigaw sa galit.

“Bilisan natin. Baka tayo’y abutan.”

Sa tulong ng mga espiritung kaibigan nila, dumaloy ang tubig sa lubid na binibitinan ng dalawa. Napabilis ang dausdos nila at nakarating agad sa ibaba. Dagling sumakay sa bangka at nakatalilis.

Ang malakas na daloy ng tubig naman ay patuloy na pababa sa binulaklakang lubid hanggang ngayon. Makikita ng sinumang dumaan sa Twin Peaks o Magkakambal na Taluktok sa Baguio ang napakagandang Bridal Veil Falls o talon na tila belong pangkasal.

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan