Si Mariang Alimango

Si Mariang Alimango ay isang magandang dalaga na nakatira sa isang bayan sa tabi ng dagat. Ang kanyang ama ay isang mangingisda, at siya ay lumaki sa pagtutulungan ng kanyang ama at ina sa pagbebenta ng kanilang huli sa pamilihan. Kilala si Mariang sa kanilang bayan dahil sa kanyang kabaitan at magandang boses na kadalasan ay ginagamit niya upang magbigay aliw sa kanilang bayan.

Isang araw, nakapansin ng isang mayamang binata ang kagandahan at talento ni Mariang. Nais niya itong maging kanyang asawa, kaya nagpasya siyang mangligaw. Ngunit hindi pumayag si Mariang dahil sa kanyang pagmamahal sa isang mangingisda sa kanilang bayan.

Nang malaman ng mayamang binata na hindi siya mapapayagang maging asawa ni Mariang, nagplano siya upang mapasakanya ang dalaga. Pinasok niya ang tahanan ni Mariang nang hindi nito alam at pinaalis niya ang kanyang ama sa kanilang tahanan. Pilit niyang nililigawan si Mariang at pinauutang sa kanya ang kanilang ama.

Dahil sa kakulangan ng pera, hindi na nakapagbayad si Mariang sa kanyang utang sa mayamang binata. Kinuha nito si Mariang at dinala sa kanyang malaking bahay. Nang malaman ito ng kanyang mga magulang, nagpasya silang maghanap ng tulong upang makapagligtas kay Mariang.

Sinundan ng mga mangingisda si Mariang at nang mapag-alamang ito ay kasalukuyang nakakulong sa bahay ng mayamang binata, nagplano silang magtungo sa bahay nito. Nang nakarating sila sa bahay, nakita nila si Mariang na nakatali sa likod ng bahay. Agad silang nagtulungan upang makapagpalaya sa kanya.

Ngunit hindi pa rin tapos ang laban. Hinabol sila ng mayamang binata at ng kanyang mga tauhan, at nang malapit nang maabutan, inilagay nila si Mariang sa isang bakawan upang hindi mahuli. Nagpakita ng tapang at matinding lakas ng loob ang mga mangingisda, at sa huli ay nagwagi sila.

Mula sa araw na iyon, naging malapit na ang loob ng mga mangingisda at ng kanilang dalagang tagapag-alaga ng dagat. Itinatag nila ang “Fiesta ng mga Alimango” bilang pag-alala sa tagumpay nila laban sa mayamang binata. At hindi na kailanman naulit ang pang-aapi at pang-aabuso kay Mariang at sa kanilang bayan.

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan