Ang Alamat Ng Kapre

Si Maria ay isang magsasakang babae na masigasig sa pag-aararo ng kanyang lupang sakahan. Isang araw,...

Ang Alamat ng Binignit

Noong unang panahon sa isang malayong lugar sa Pilipinas, may mag-asawang mahirap na naninirahan sa...

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan