Ang Alamat ng Lupa

Noong unang panahon, walang lupa sa buong kalawakan. Mayroon lamang malawak na karagatan na kung saan...

Ang Alamat ng Asin

Noong unang panahon, may isang kaharian sa gitna ng malawak na dagat. Ang kaharian na ito ay mayaman...

Ang Alamat ng Halaman

Isang araw sa isang malayong lugar, may isang kaharian na napapalibutan ng mga puno at halaman. Lahat...

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan