Mga Kwentong Bayan

Ang Pakikipagsapalaran ni Oryol

Ang “Pakikipagsapalaran ni Oryol” ay isang alamat mula sa mga katutubong naninirahan sa rehiyon ng Bikol sa Pilipinas. Ito ay tungkol sa isang mabait at matapang na si Oryol na nakaranas ng maraming pagsubok sa kanyang buhay.

Si Oryol ay isang matipunong mangingisda na nagtataglay ng kakaibang lakas at galing sa paglalakbay sa karagatan. Isang araw, nagkaroon ng malaking pagsubok sa kanyang buhay nang mawalan siya ng asawa at anak dahil sa isang sakit.

Upang mabalik ang kanyang pamilya, nagpasiya si Oryol na sumabak sa isang pakikipagsapalaran. ng lakbay siya sa mga kalapit na bayan at kumakatok sa mga bahay upang humingi ng tulong. Subalit, karamihan sa mga tao ay tumatanggi sa kanya at wala siyang nakukuhang tulong.

Sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi nagpatinag si Oryol. Sa halip, patuloy niya itong ginawa hanggang sa dumating siya sa isang lugar kung saan may isang maimpluwensyang datu. Binigyan siya ng pagkain at nang nalaman niya ang tungkol sa pakikipagsapalaran ni Oryol, nagbigay siya ng tulong sa kanya.

Binigyan niya si Oryol ng dalawang malaking bato at sinabing dalhin niya ito sa kahabaan ng ilog. Kapag nakita niya ang isang bato na nakatapat sa isa pang bato, dapat niyang ilagay ito sa itaas ng bato. Pagkatapos nito, magkakaroon siya ng gantingpala na magbabalik sa kanyang pamilya.

Nagsimula si Oryol sa kanyang pakikipagsapalaran at tinupad niya ang mga utos ng datu. Hindi ito madali, dahil ang mga bato ay napakabigat, ngunit hindi nagpatinag si Oryol. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang mabuting tao na nagbigay sa kanya ng pagkain at tubig.

Patuloy na naglakad si Oryol sa kanyang pakikipagsapalaran at nakatugon sa mga hamon ng daan. Sa huli, nakita niya ang dalawang malalaking bato na nakatapat sa isa’t isa. Nang ilagay niya ang isa sa itaas at isa sa kabilang bato, nagsimula ang pag-iiba ng paligid. Lumitaw ang isang kaharian at isang babae na nagsabing siya ang asawa ni Oryol.

Nagkita ang mag-asawa at nagpasalamat si Oryol sa datu sa kanyang tulong. Sinabi rin niya sa kanyang asawa na nakatugon siya sa mga pagsubok ng kanyang buong tapang at determinasyon. Sa kanyang pakikipagsapalaran upang mabawi ang kanyang pamilya, dumaan siya sa mga matitinding pagsubok at paghihirap, ngunit hindi siya nagpatalo. Sa huli, naging tagumpay ang kanyang pagtitiyaga at pagpupunyagi.

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan